مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

سازمان امور مالیاتی کشور | آینده نگری و تفکر راهبردی | مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 250,000 تومان

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.