زبان بدن و ارتباطات بین فردی

سازمان امور مالیاتی کشور | مهارت ارتباطی | زبان بدن و ارتباطات بین فردی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 300,000 تومان

زبان بدن و ارتباطات بین فردی

زبان بدن و ارتباطات بین فردی

  1. مهدی حقی: سلام و احترام اگر امکان بازبینی سوالات با جواب صحیح وجود داشت، بهتر بود.