لیست کلاس های دوره مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی مرکز سازمان امور مالیاتی کشور
مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
اساتید جهاد تهران
شروع دوره:
1403/02/01
هزینه: 280,000 تومان