مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور | مسئولیت پذیری | مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:55
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 280,000 تومان

مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی

مدیریت اخلاق حرفه ای و سازمانی

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.