توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

سازمان امور مالیاتی کشور | مسئولیت پذیری | توسعه پایدار و نقش افراد جامعه
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 180,000 تومان

توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

توسعه پایدار و نقش افراد جامعه

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.