مدیریت مشارکتی

سازمان امور مالیاتی کشور | تیم و شبکه سازی | مدیریت مشارکتی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 280,000 تومان

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی

  1. یاسر رضائی شاد: با سلام با تشکر از مطرح شدن مباحث پیرامون مدیریت مشارکت ، اجرا و پیاده سازی مفاهیم اساسی در حوزه مشارکت در تمامی سطوح مدیریت اجرایی کشور میتواند حس مسئولیت پذیری و نوآوری تمامی ارکان خدمت رسانی را به همراه داشته باشد.