تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه

سازمان امور مالیاتی کشور | نوجویی و تفکر خلاق | تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 250,000 تومان

تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه

تدوین و پیاده سازی استراتژی کارآفرینانه

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.