آزمون مجدد

سازمان امور مالیاتی کشور | هدف گرایی و هدایت عملکرد | آزمونهای مجدد
مدت دوره:
1 ساعت
تعداد جلسات:
1 جلسه
روزهای برگزاری:
تعیین نشده
زمان برگزاری:
تعیین نشده
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:55
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/01/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 200,000 تومان

آزمون مجدد

آزمون مجدد

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.