تفکر سیستمی و کل نگری

سازمان امور مالیاتی کشور | کل نگری و نگرش فرآیندی | تفکر سیستمی و کل نگری
مدت دوره:
12 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 350,000 تومان

تفکر سیستمی و کل نگری

تفکر سیستمی و کل نگری

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.