مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

سازمان امور مالیاتی کشور | هدف گرایی و هدایت عملکرد | مبانی مدیریت و رهبری در سازمان
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 280,000 تومان

مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

مبانی مدیریت و رهبری در سازمان

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.