مدیریت عملکرد

سازمان امور مالیاتی کشور | همت و سخت کوشی | مدیریت عملکرد
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 200,000 تومان

مدیریت عملکرد

مدیریت عملکرد

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.