مدیریت استرس و کنترل خشم

سازمان امور مالیاتی کشور | صبر و بردباری | مدیریت استرس و کنترل خشم
مدت دوره:
4 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 150,000 تومان

مدیریت استرس و کنترل خشم

مدیریت استرس و کنترل خشم

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.