مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

سازمان امور مالیاتی کشور | تفکر تحلیلی و حل مسئله | مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری
مدت دوره:
12 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 380,000 تومان

مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

مدل ها و تکنیک های تصمیم گیری

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.