فرهنگ سازمانی

سازمان امور مالیاتی کشور | تعهد و تعلق سازمانی | فرهنگ سازمانی
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 300,000 تومان

فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی

  1. بهادر تروال: سلام فایل کامل توضیح میده


  2. حیدر جوانمرد: فوق العاده کاربردی