تفکر خلاق

سازمان امور مالیاتی کشور | نوجویی و تفکر خلاق | تفکر خلاق
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 280,000 تومان

 تفکر خلاق

 تفکر خلاق

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.