روانشناسی مدیریت تغییر

سازمان امور مالیاتی کشور | نوجویی و تفکر خلاق | روانشناسی مدیریت تغییر
مدت دوره:
8 ساعت
تعداد جلسات:
0 جلسه
مهلت ثبت نام: 1403/12/20 - 23:00
فرصت باقیمانده ثبت نام:

تاریخ شروع: 1403/02/01
تاریخ پایان: 1403/12/20
قیمت دوره: 250,000 تومان

 روانشناسی مدیریت تغییر

 روانشناسی مدیریت تغییر

    برای این کلاس نظری ثبت نشده است.